loading

Opleiding in PC336

Wat zegt de CAO?

De werkgeversbijdrage ter financiering van het Opleidingsinstituut Liberform, inclusief de risicogroepen, ten belope van 0,12%, wordt verlengd tot 31/12/2023. Dit wil zeggen dat wij een deel van de werkgeversbijdragen (0,12%) gebruiken als werkingsmiddelen om voor de sector van de vrije beroepen een dienstverlening met betrekking tot opleidingen te voorzien.

Voor de ondernemingen met minstens 20 werknemers wordt op ondernemingsvlak gemiddeld 6 dagen opleiding voorzien per voltijds equivalent voor de periode 2021-2022. 
Voor de ondernemingen met 10 en minder dan 20 werknemers wordt op ondernemingsvlak gemiddeld 3 dagen opleiding voorzien per voltijds equivalent voor de periode 2021-2022.

Hoe pakt PC336 het aan?

PC336 heeft een fonds voor bestaanszekerheid, met name een vormingsfonds. Liberform, of het vormingsfonds voor de sector van de vrije beroepen, geeft uitvoering aan de opdrachten uit de cao omtrent vorming.

Concreet betekent dit: