loading

Het opleidingsaanbod van Liberform


" Liberform, of het opleidingscentrum voor de sector van het vrije beroep, heeft als eerste opdracht vormings- en tewerkstellingsactiviteiten te organiseren of te ondersteunen ten voordele van de werknemers, waaronder de risicogroepen ."

Visie

Liberform is nodig 'omdat opleiding de blik verruimt' .  

In 2030 wil Liberform dat elke werkgever en werknemer die beroep kan doen op de dienstverlening van Liberform dit effectief doet, hetzij de gratis opleiding, hetzij de premies, hetzij wat het aanbod dan is.

Missie

Liberform is de referentie in de sector van de vrije beroepen. Liberform verzamelt, informeert, sensibiliseert, brengt samen en zorgt voor een drempelverlaging bij opleiding en vorming.

Kernwaarden

Liberform is bereikbaar, efficiënt, innovatief en ambitieus.