loading

Sectorale akkoorden

Tweejaarlijks sluiten de sociale partners binnen PC336 een sectoraal akkoord. Binnen dit akkoord worden afspraken vastgelegd betreffende koopkracht, tijdskrediet, mobiliteit, vorming,… Dit akkoord wordt in verschillende CAO’s gegoten. 

Wanneer er geen sectoraal akkoord en CAO is, wordt teruggevallen op de CAO’s die binnen de NAR (Nationale Arbeidsraad) tussen de interprofessionele partners worden afgesloten.