loading

Functieclassificatie

In  2014 startte het paritair comité, onder begeleiding van Berenschot, de oefening rond de functieclassificatie op. Werkgevers en werknemers zijn gediend met een goede omschrijving van functies die binnen de organisatie te vinden zijn. Echter, het is niet altijd gemakkelijk om een goede omschrijving te maken. De sociale partners konden 15 referentiefuncties detecteren voor de sector.  

Op basis van kwantitatief en kwalitatieve analyse van functies in de sector zijn beschrijvingen opgesteld van functies die het meest herkenbaar zijn in de sector. In de referentiefuncties zijn steeds de basistaken en de competenties opgenomen. Referentiefuncties kunnen gelden als ‘ voorbeeldfuncties’ .  

Wanneer volgende stappen in het proces zijn gezet, zullen we dit hier meegeven.